1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11

Gulle gever redt asiel Kandy

19 december 2014 - Wij ontvingen onlangs goede berichten van een van de bestuursleden van het asiel in Kandy. Nadat in eerste instantie sluiting van het asiel onvermijdelijk leek, maakte een gulle gift een einde aan alle onzekerheid.
Kandy nieuw gebouwKandy hondengroep
Het oude asiel moest op last van de gemeente worden gesloten, omdat men de grond verkocht had. Sluiting van het centrum leek onvermijdelijk. Het bestuurslid dat ons schreef, kon echter met de erfenis van haar recent overleden man uitkomst bieden. Met het geërfde geld heeft zij nu een nieuw asiel laten bouwen. Het is heel mooi geworden (zie foto), en functioneert stukken beter dan het oude gebouw. Het staat ook dichter bij haar huis, zodat ze alles goed in de gaten kan houden.

Wij vinden het geweldig dat in een land als Sri Lanka iemand zijn privégeld in een asiel steekt. Dan moet je wel uit het goede hout gesneden zijn. Wij zullen dit asiel dan ook zeer zeker blijven steunen en wensen hen veel succes met het nieuwe gebouw!

Aanpak zwerfdierenprobleem in Chia werkt!

04 december 2014 - Beheerder Esperanza Luz Orozco Forero van Association des Animales de Can-Fel in Chia, Colombia stuurde ons deze foto's. De mensen op de foto's wachten met hun huisdier op een castratie- of sterilisatiebehandeling. Door de consequente aanpak van Esperanza en haar mensen, gaat het met de zwerfdieren in de regio de goede kant op.

Chia 2014dec Chia 2014dec2
Vanuit Colombia bereiken ons altijd goede berichten. Men heeft daar geen asiel, maar zet zich met een vast team van dierenartsen in voor het in de kiem smoren van het zwerfdierenprobleem. In een hele grote regio om Chia heen wordt er consequent gecastreerd en gesteriliseerd, het gehele jaar door. Dat heeft inmiddels al veel vruchten afgeworpen, want hele provincies zijn daarmee geholpen. De zwerfhonden worden na de ingreep weer teruggezet, na vaccinatie tegen allerlei ziekten en parasieten.
Hondeneigenaren die niet de vereiste financiële middelen hebben, komen met hun hond naar een tevoren bekendgemaakte ontmoetingsplaats. Denk aan een kerk of wijkgebouw, waar de dierenartsen vervolgens opereren. De dieren worden uiteraard geholpen onder volledige narcose. In Chia zijn ze goed bezig, mede dankzij de hulp van SBA!

Lees onze nieuwsbrief van november 2014

24 november 2014 - Onlangs stuurden wij onze halfjaarlijkse nieuwsbrief naar al onze donateurs. Daarin geven we een update van de ontwikkelingen in een aantal asielen die wij ondersteunen. Ook vertellen we wat meer over onze activiteiten in de laatste maanden. Wie de nieuwsbrief niet ontvangen heeft, kan hem hier alsnog lezen.

Bekijk onze nieuwsbrief van november 2014

Siena bouwt noodzakelijke kattenverblijven

11 november 2014 - SOS Animali International, het grote asiel in Siena, Toscane, heeft deze zomer alle vijftig katten van een collega-asiel overgenomen, dat helaas gesloten moest worden. Door deze 'katteninvasie' ontstond er een noodsituatie. Beheerder Helga Walrath vertelt.

Siena kattenverblijf2 Siena kattenverblijf

Helga: 'In ons asiel is een noodsituatie ontstaan omdat wij van een asiel dat gesloten moest worden, vijftig katten hebben overgenomen. Voor zo veel extra dieren moest natuurlijk huisvesting komen. Met een tegemoetkoming van de SBA konden we alvast aan de bouw beginnen. Want weldra begint de winter en dan is het te koud voor de katten om zonder beschutting en een dak boven hun hoofd te zitten. Bovendien is het in de winter moeilijk iets in de grond te krijgen. Zoals je ziet op de foto's, worden er nu twee houten kattenverblijven gemaakt, waar een binnen- en buitenhok in komt. Als jullie ons bij de verdere bouw willen steunen, dan heel heel graag!'

Graag willen we SOS Animali International helpen om de bouw van deze noodzakelijke kattenverblijven tot een goed einde te brengen. U kunt ons daarbij helpen. Maak uw gift over op bankrekening 444.24.00 ten name van Stichting Buitenlandse Asielen, Vlaardingen. Alvast hartelijk dank voor uw steun!

Chronisch geldtekort in Belgrado

1 november 2014 - Onlangs kregen we bericht van beheerder Zlata Korjenic van de Servische stichting Help Animals die een honden- en kattenasiel beheert. Uit zijn verhaal blijkt weer eens te meer hoe belangrijk onze hulp aan hen is.

Belgrado bevoorrechte katten Belgrado jonge katten
Zlata: 'Aangezien er een nieuwe regering is gekomen, die niet “animal minded” is, krijgt ons asiel geen subsidie meer. Wij waren dus erg blij met jullie donatie en konden daardoor ook in 2014 overleven. Gelukkig hebben we nu een officieel document van het Servische ministerie van Landbouw gekregen, waarop men verklaart dat onze kattenopvang "Jessica" de enige legale kattenopvang in Servië is. Wellicht dat dat in de toekomst weer wat subsidie oplevert.Vooralsnog lopen de kosten iedere keer weer hoger op dan we hadden gedacht. Zo kregen we, als legale opvang, een veterinaire inspectie en we moesten we alle katten vaccineren tegen hondsdolheid - op onze eigen kosten.
Belgrado oude behoeftige katten'Alle katten worden sowieso getest op besmettelijke virussen. Dieren die een virus bij zich dragen moeten we apart in quarantaine kunnen zetten. Datzelfde geldt voor nieuwkomers, junioren en senioren. Verder willen we graag nog een speelweide waar de honden lekker buiten kunnen ravotten. Daar is echter op het ogenblik geen geld voor, omdat er altijd urgente dingen voor gaan.'

Graag willen we stichting Help Animals kunnen blijven helpen bij de financiering van hun belangrijke werk. U kunt ons daarbij helpen. Maak uw gift over op bankrekening 444.24.00 ten name van Stichting Buitenlandse Asielen, Vlaardingen. Alvast hartelijk dank voor uw steun!