1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11

Lees de SBA-nieuwsbrief van mei 2019

23 mei 2019 - Onlangs stuurden wij de halfjaarlijkse SBA-nieuwsbrief naar al onze donateurs. Daarin geven we een update van de belangrijkste ontwikkelingen in de asielen die wij ondersteunen. Als u deze nieuwsbrief leest, bent u weer helemaal bij! Wie de nieuwsbrief niet ontvangen heeft, kan hem hier alsnog lezen. Veel leesplezier!

Bekijk onze nieuwsbrief van mei 2019

In het asiel in Osijek, Kroatië, loopt alles naar wens

17 mei 2019 - Onlangs kregen we een update van Zivot-opvang in Osijek, Kroatië. Gelukkig positieve berichten: het gaat hen erg goed, mede dankzij de ondersteuning van SBA.
Osijek 2019 BOsijek 2019 A
Beheerder Martina Demirovic vertelt: 'In de eerste twee maanden van 2019 hebben we 58 honden opgevangen, waarvan we er gelukkig alweer 46 hebben geplaatst bij een nieuw baasje. Zoals jullie weten zijn we bezig thermisch-geïsoleerde hondenkennels aan te schaffen, waarmee we de honden in de opvang een veilig en warm verblijf ook in de winter kunnen bieden. Daarvoor zijn we constant fondsen aan het werven en dat gaat heel goed. We kunnen steeds weer nieuwe verblijven laten bouwen.

Osijek 2019 CGrote klussen die we gedaan hebben zijn het aanbrengen van een nieuw afwateringssysteem in een groot deel van het asiel, complete renovatie en herstructurering van de quarantaineruimte en een opknapbeurt van de uitlaatvelden voor de honden.

'Op dit moment zijn we bezig met
een grote voorjaarsschoonmaak'

Op dit moment zijn we bezig met een grote voorjaarsschoonmaak, dat wil zeggen dat we alle verblijven grondig reinigen, maar ook waar nodig een nieuw verfje aanbrengen en nieuwe omheiningen bouwen.'

Dat gaat goed, zo te zien. Met dank aan onze donateurs voor hun aanhoudende steun, waardoor we ook dit asiel goed hebben kunnen helpen.

Het asiel in Kandy, Sri Lanka, knoopt de eindjes aan elkaar

30 april 2019 - Onlangs kregen we een update uit het verre Sri Lanka. In het door SBA gesteunde asiel Gohagoda in Kandy zijn op dit moment 195 honden opgevangen. Een overvol asiel, maar het draait. Beheerder Rohini da Silva vertelt.
Kandy 3 pups ready for rehomingRohini: 'Het aantal opgevangen dieren bedraagt nu 195, bestaande uit 172 honden en dertien katten. Ons castratieprogramma, gericht op geboortebeperking, gaat ook gestaag door: we 'helpen' zo'n tachtig tot negentig dieren per maand. Het aantal binnengebrachte slachtoffers van aanrijdingen en gewonde honden is gestegen. De meeste oude en zieke honden worden hier zonder meer gedumpt. Het aantal gedumpte pups is hetzelfde gebeleven, zelfs misschien iets gedaald. Het aantal dieren dat we hebben kunnen herplaatsen is helaas ook gedaald: van de acht gedumpte honden hebben we er slechts drie kunnen plaatsen. Tot slot het aantal gevaccineerde honden: dat is gestegen. We vaccineren zo'n dertig tot vijftig dieren per maand.


Kandy old dog with magotts in his mouth'Financieel is en blijft het moeilijk: de prijzen voor alle voedselproducten en medicijnen zijn gestegen, evenals de dierenartskosten. Daarnaast zijn de salarissen omhoog gegaan en is het onmogelijk om goede krachten binnen te halen die ook nog eens dierenvriend zijn. Momenteel hebben we drie medewerkers, waarvan er twee slechts 5 uur per dag werken - als ze al komen opdagen. Probleem is verder de water- en elektriciteitsvoorziening: er heerst enorme droogte hier en we krijgen slechts 5 tot 6 uur per dag elektriciteit. We knopen de eindjes zo een beetje aan elkaar. Fijn dat de SBA ons steeds trouw blijft ondersteunen. Zonder jullie hulp redden we het niet!'

SBA maakt uitbreiding sterilisatieacties in Colombia mogelijk

4 april 2019 - We kregen onlangs weer eens een berichtje over de doorlopende sterilisatieacties in Chia Colombia, uitgevoerd door de Association des Animales de CanFel. Door een gulle gift van de SBA konden deze onvermoeibare vrijwilligers weer een boel extra dieren 'helpen'. Met dank aan onze donateurs!
IMG 20181220 092902329
Deze geweldige vrijwilligersorganisatie vangt geen dieren op in een eigen asiel, maar organiseert het hele jaar door grote sterilisatie- en castratieacties om het zwerfdierenprobleem in hun regio in de kiem te smoren. Men werkt met een rondreizend sterilisatieteam, bestaande uit voorzitter/arts Esperanza, haar man die dierenarts is en een aantal assistenten. Ze doen de gratis operaties vaak in kerken en andere openbare gebouwen, en trekken veel belangstellenden in de regio Chia, zoals goed op de foto's te zien is. Mensen komen zelfs met mini-trucks en op de brommer om hun dieren te laten behandelen.

Chia 2019 mrt 2Chia 2019 mrt 3
Zo werken de enthousiaste dierenvrienden van de Association aan een gezonde, beheersbare honden- en kattenpopulatie in het gebied! Het extra geld van SBA wordt dus nog steeds buitengewoon goed besteed!

Regens teisteren het asiel op Cyprus

20 maart 2019 - Onlangs kregen we bericht van ons asiel op Cyprus. Helaas is het asiel getroffen door zware regens aan het eind van vorig jaar en het begin van dit jaar. Met behulp van onze jaarlijkse donatie hebben ze veel schade kunnen herstellen.
ARCs shelter after heavy rain3ARCs shelter after heavy rain5
Voor de werkzaamheden...

ARCs shelterMedewerker Phuong Nguyen van Paphiakos & CCP Animal Welfare: 'Jullie donatie van eind 2018 kwam als een geschenk uit de hemel. We waren net aan het bijkomen van een enorme ramp: de zwaarste regenval sinds zeven jaar. Van eind november tot half januari regende het bijna onafgebroken. Het asiel raakte deels bedolven onder de modder, er waren bomen omgewaaid en op gebouwen gevallen en de bouwplaats bij de ingang van het asiel stond helemaal blank. We hebben er alles aan gedaan de schade zo veel mogelijk te beperken, zelfs tijdens Kerst en Nieuwjaar hebben we met man en macht doorgewerkt. Op de foto's kun je zien hoe het er voor en na de werkzaamheden uitzag. Gelukkig hebben we hulp gekregen van dorpsbewoners en met jullie donatie hebben we veel van de schade kunnen herstellen. Mochten er nog fondsen beschikbaar zijn: we kunnen het geld nog steeds goed gebruiken, want we zijn er nog niet!'

SBA wil het asiel op Cyprus graag helpen met hun goede werk. U kunt ons daar bij helpen met een bijdrage op bankrekening NL23 INGB 0004 4424 00 ten name van Stichting Buitenlandse Asielen, Vlaardingen. Alvast heel hartelijk dank!