1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11

Regens teisteren het asiel op Cyprus

20 maart 2019 - Onlangs kregen we bericht van ons asiel op Cyprus. Helaas is het asiel getroffen door zware regens aan het eind van vorig jaar en het begin van dit jaar. Met behulp van onze jaarlijkse donatie hebben ze veel schade kunnen herstellen.
ARCs shelter after heavy rain3ARCs shelter after heavy rain5
Voor de werkzaamheden...

ARCs shelterMedewerker Phuong Nguyen van Paphiakos & CCP Animal Welfare: 'Jullie donatie van eind 2018 kwam als een geschenk uit de hemel. We waren net aan het bijkomen van een enorme ramp: de zwaarste regenval sinds zeven jaar. Van eind november tot half januari regende het bijna onafgebroken. Het asiel raakte deels bedolven onder de modder, er waren bomen omgewaaid en op gebouwen gevallen en de bouwplaats bij de ingang van het asiel stond helemaal blank. We hebben er alles aan gedaan de schade zo veel mogelijk te beperken, zelfs tijdens Kerst en Nieuwjaar hebben we met man en macht doorgewerkt. Op de foto's kun je zien hoe het er voor en na de werkzaamheden uitzag. Gelukkig hebben we hulp gekregen van dorpsbewoners en met jullie donatie hebben we veel van de schade kunnen herstellen. Mochten er nog fondsen beschikbaar zijn: we kunnen het geld nog steeds goed gebruiken, want we zijn er nog niet!'

SBA wil het asiel op Cyprus graag helpen met hun goede werk. U kunt ons daar bij helpen met een bijdrage op bankrekening NL23 INGB 0004 4424 00 ten name van Stichting Buitenlandse Asielen, Vlaardingen. Alvast heel hartelijk dank!