1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11

Succesvolle 'Hot Dog Show' op Cyprus

08 augustus 2013 - Een dezer dagen kregen wij een berichtje van het asiel in Kato Paphos, op Cyprus. Zij rapporteerden over de resultaten van de zogeheten Hot Dog Show die zij dit voorjaar hebben gehouden ter promotie van hun werk. Naar aanleiding van de show werden er zes honden herplaatst en meldden zich de nodige nieuwe sponsors aan.
  

Op zondag 12 mei jl. organiseerde Cyprus Animal Welfare de 16e ‘Hot Dog Show’ in de haven van Parhos, Cyprus. Het was een prachtige zonnige dag. De show werd officieel geopend door de burgemeester van Paphos, Savaas Vergas. Speciaal voor de honden was er een gazabos gemaakt zodat zij in de schaduw konden blijven alvorens zij aan de show deelnamen en de ‘arena’ betraden. Er was gezorgd voor genoeg water om de honden te verkoelen en om ze voldoende te kunnen laten drinken.

Er kwamen veel hondeneigenaren op de show af, wat ertoe leidde dat er zes asielhonden herplaatst konden worden. Ook meldden zich nieuwe sponsors en donateurs aan. Bijzonder was de uitreiking van een ‘award’ aan twee vrijwilligers om ze te belonen voor hun inzet de afgelopen jaren voor de Cyprius Animal Welfare.

Al met al is deze show een succes gebleken en heeft de inwoners van Cyprus laten zien hoe deze organisatie goed werk verricht als het gaat om dierenwelzijn. Klik hier voor meer foto’s van deze show

Drukke tijden in het asiel op Bonaire

04 juli 2013 - Het asiel op Bonaire heeft het chronisch druk. Zo zijn er in 2012 al 357 honden en 108 katten gesteriliseerd/gecastreerd. Een grote kostenpost wordt gevormd door het standaard chippen van alle opgevangen dieren. SBA wil daar graag bij helpen.

  
Het is druk in het asiel op Bonaire. Gelukkig beschikt het asiel over een grote groep vrijwilligers (zie foto) die enorm veel werk verrichten. Zo’n zestig vrijwilligers zijn dagelijks in de weer om de dieren in de opvang te verzorgen. Ook gaan zij samen met een dierenarts de buurten in om honden te behandelen die erg onder de schurft zitten. Zo voelen de dieren zich weer beter. De eigenaren van de honden geven zij voorlichting over de behandeling van schurft; dat het eenvoudig te genezen is en dat de aandoening geen reden hoeft te zijn het dier af te staan. Daarnaast helpen zij bij het runnen van kringloopwinkel ‘Pakus di Pruga’ waar tweedehands spullen worden verkocht ten bate van het asielwerk.

In het asiel worden alle dieren gechipt (zie foto chippen hond). Er is zelfs een chip-actie geweest waarbij diereneigenaren hun dieren gratis konden laten chippen. Dit kost geld, veel geld. Met uw financiële steun en dankzij de inzet van de lokale vrijwilligers bij het asiel Bonaire kunnen er iedere dag weer dieren worden geholpen. Wilt u hierbij helpen? Maak dan uw gift over op bankrekening 444.24.00 ten name van Stichting Buitenlandse Asielen, Gouda. Alvast hartelijk dank voor uw steun!

Veel gedumpte dieren in Viseu, Portugal

28 juni 2013 – Van beheerder Ana Vaz van het asiel in Viseu, Portugal, kregen wij een schreeuw om hulp. Door de economische crisis in Portugal groeit het aantal gedumpte dieren in dit asiel enorm. Zonder hulp gaan Ana en haar vrijwilligers het niet redden.
 
Ana: 'Iedere dag treffen we zieke puppy’s en kittens voor de deur aan, achtergelaten door hun eigenaar. Dag in, dag uit proberen wij zo veel mogelijk dieren beter te maken, te steriliseren (geboortebeperking is hard nodig!) en te herplaatsen. Soms steriliseren we wel meer dan tweehonderd dieren per maand! Desondanks is het aantal opgevangen dieren inmiddels opgelopen tot wel 500, zodat de kosten uit de pan rijzen. Om het probleem bij de kiem aan te pakken geven we continu voorlichting op scholen om kinderen, behalve de liefde voor dieren, ook het belang van verantwoord huisdierenbezit bij te brengen. Wij vragen jullie met klem ons hierbij te helpen!'

Graag bieden wij hulp aan Ana Vaz en haar mensen. U kunt ons daarbij helpen. Maak uw gift over op bankrekening 444.24.00 ten name van Stichting Buitenlandse Asielen, Gouda. Alvast hartelijk dank voor uw steun!

Lees onze nieuwsbrief van mei 2013

18 mei 2013 - Onlangs stuurden wij onze halfjaarlijkse nieuwsbrief naar al onze donateurs. Daarin geven we een update van de ontwikkelingen in een aantal asielen die wij ondersteunen. Ook vertellen we wat meer over onze activiteiten in de laatste maanden.

Wie de nieuwsbrief niet ontvangen heeft, kan hem hier alsnog lezen. Bekijk onze nieuwsbrief van mei 2013

Grootscheepse chipactie in Hongarije

07 mei 2013 - Bij een van onze steunprojecten - Zemplén Gazdátlan Állataiért - zijn nog nooit zo veel honden opgevangen: het aantal is inmiddels opgelopen tot 130! Al deze dieren moeten worden gechipt om zo te voorkomen dat ze weer aan het zwerven gaan. Daarom organiseert het asiel een grootscheepse chipactie. Uw hulp daarbij is zeer welkom!
 

Veel van de 130 honden zijn als puppy in het asiel terechtgekomen: gedumpt onder barre, koude omstandigheden. Gelukkig konden deze diertjes liefdevol worden opgevangen. Inmiddels zijn de daken van de hondenverblijven afgelopen zomer gerepareerd. Mede dankzij de hulp van de trouwe donateurs van SBA hebben deze honden weer een goed en droog onderkomen.

Maar er moet nog veel meer gebeuren. Dit jaar nog start Zemplén met een grootscheepse chipactie van de honden. En om de dieren ook ordentelijk te huisvesten, worden omheiningen, afrasteringen en deuren van de verblijven gerepareerd. Financieel wordt het een zwaar jaar: de kosten zijn enorm gestegen door het grote aantal honden in de kennel. Zemplen heeft onze hulp dus hard nodig.

Graag ondersteunen wij Zemplén Gazdátlan Állataiért in deze moeilijke tijden. U kunt ons daarbij helpen. Maak uw gift over op bankrekening 444.24.00 ten name van Stichting Buitenlandse Asielen, Gouda. Met uw steun kan de chipactie een succes worden en kunnen de honden een veilige plek behouden in deze opvang waar zij met veel liefde en zorg verblijven.