1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11

Organisatie

Stichting Buitenlandse Asielen (SBA) ondersteunt al sinds 1983 dierenasielen over de hele wereld. Momenteel zijn dat er 22. We steunen hen zowel met geld als met advisering op het gebied van organisatie en bedrijfsvoering. De SBA is een organisatie zonder winstoogmerk, die wordt gerund door een team van deskundige vrijwilligers die hun sporen op het terrein van dierenbescherming en dierenopvang ten volle hebben verdiend.

De SBA heeft een samenwerkingsconvenant met de Nederlandse Dierenbescherming op het gebied van zwerfdierenopvang in het buitenland. In dit kader legt de Dierenbescherming alle hulpvragen vanuit het buitenland voor advies c.q. verdere behandeling voor aan de SBA.

De SBA kan haar belangrijke werk alleen maar doen met de hulp van haar trouwe donateurs. Zij zorgen ervoor dat wij ook in de komende jaren de helpende hand kunnen blijven bieden aan hulpbehoevende asielen. Lees hier hoe u de SBA kunt steunen


Bestuur SBA
Voorzitter: Wim Koedijk, oud-directeur Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming
Secretaris/penningmeester: Jan Kok
2e secretaris: Diny Brummelman
Lid: Emmie Poutsma
Lid: Linda van Gelder

 

Bezoldiging

De leden van het bestuur ontvangen geen bezoldiging. Slechts gemaakte onkosten komen voor vergoeding in aanmerking.

 

Jaarrekening

Download hier de jaarrekening van de SBA (pdf)