1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11

Steun ons belangrijke werk

Helaas is het zwerfdierenprobleem wereldwijd nog steeds heel groot. Voor de SBA geen reden om bij de pakken neer te zitten. Integendeel, ieder dier dat geholpen kan worden is er één. Dieren in nood laat je immers niet in de steek. Onder dit motto gaan wij door met ons werk, samen met alle vrijwilligers ter plaatse, die zich dag en nacht met hart en ziel voor deze dieren inzetten.

Op dit moment steunt de SBA circa 19 asielen over de hele wereld. Welke dat zijn en hoe wij hen helpen, kunt u lezen op de pagina Asielen. Om hen te kunnen blijven steunen, is veel geld nodig. Daarom zijn wij altijd op zoek naar donateurs en sponsors. Bent u geraakt door het lot van de talloze dieren waar de SBA zich sterk voor maakt en wilt u ons steunen, maak dan uw bijdrage over via de banner 'online doneren' of op rekeningnummer NL23 INGB 0004 4424 00 ten name van Stichting Buitenlandse Asielen, Vlaardingen.*)

anbi


Stichting Buitenlandse Asielen heeft de ANBI status, zodat donaties aftrekbaar zijn als gift.
Ons ANBI nummer is 8102.50.512.


Een andere, mooie manier om ons ook in de toekomst te steunen is een schenking in de vorm van een legaat. U voegt dan een bepaling toe aan uw testament, waarin staat:
"Ik legateer vrij van rechten en kosten aan de Stichting Buitenlandse Asielen, Coornhertstraat 113, 3132 GC te Vlaardingen, een som groot € ....,..".
Soms is het nodig het inschrijvingsnummer in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te vermelden. Ons KvK-nummer is 411.58.311.

Uiteraard kunnen ook bedrijven ons werk steunen. Dat kan met een incidentele gift, maar er zijn ook andere manieren om ons te sponsoren. Wilt u daar eens met ons van gedachten over wisselen? Neem dan contact met ons op, dan kunnen we de verschillende mogelijkheden met u doornemen. Maak een afspraak via stichtingbuitenlandseasielen@gmail.com

Kunnen wij alstublieft op uw hulp rekenen? Uw bijdrage helpt ons om wereldwijd vele honderden dieren het leven te redden.


*) Onze noodzakelijke kantoor- en reiskosten bedragen maximaal 10 procent van onze inkomsten. Dat is ruim onder de 25%-norm die door het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF) wordt gesteld.

 

ONLINE DONEREN